Dr. Čierny pomáhá snižovat zdravotní rizika spojená s obezitou od roku 2002.

Profil

MUDr. Michal Čierny, CSc. je chirurg specializující se na laparoskopickou a miniinvazivní chirurgii, zejména bariatrickou chirurgii (neboli "chirurgickou léčbu obezity", "metabolickou chirurgii"). S více než 1000 operovaných zákroků (bandáží žaludku, sleeve resekcí / tubulizací žaludku, bypasů, plikací) je jedním z nejzkušenějších chirurgů tohoto oboru v ČR.
V poslední době provádí nejčastěji gastrické bypassy a plikace. Články o bariatrii.

Výběr z prezentací:

  • Obezitologie a Bariatrie 2015, Praha: přednáška "vyřešení diabetu 2. typu je reálným cílem chirurgické intervence", poster "Výsledky hodnocení bariatrických operací systémem BAROS”;
  • 12. vědecká konference Slovenské lékařské společnosti: "Diabetes mellitus 2. typu rok po bariatrickej operácii";
  • IFSO 2013, Istanbul: přednáška "Gastic Plication vs Gastric Sleeve: a single centre short term comparison”;
  • IFSO-EC Barcelona 2012: "Type 2 diabetes improvement is greater after Sleeve Gastrectomy than after Gastric Banding”;
  • World IFSO Hamburg 2011: "Complications in a serie of 550 bariatric patients operated by a single surgeon”;
  • IFSO Lausanne 2010: "Evaluation of initial 150 Laparoscopic Sleeve Gastrectomies by posterior technique with no over-suturing";
  • IFSO Paris 2009: "Comparison of weight loss results in 100 patients after Laparoscopic Adjustable Gastric Banding and 100 patients after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy";
  • CECON 2008 Karlovy vary: "Postoperative follow up of patients after bariatric surgery using data manager wlsr.eu";

Asociace: